1

Cách biên dịch và cài đặt Nodejs trên Ubuntu 14.04/14.10/15.04

Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Ubuntu bằng 2 cách: dùng apt-get và tự biên dịch từ mã nguồn Nodejs… rất đơn giản để trở thành siêu nhân!

 humanCách dành cho người bình thường:

Cách đơn giản nhất đề cài đặt Nodejs trên Ubuntu, đó là chạy 2 dòng lệnh sau:

Ubuntu 14.04 có chứa một phiên bản Nodejs trên kho repo của mình, có thể dễ dàng sử dụng trên nhiều loại server khác nhau. Số phiên bản là 0.10.25, đây không phải phiên bản mới nhất nhưng là một bản ổn định.

super man Cách dành cho ai nghĩ mình là siêu nhân:

Chuẩn bị môi trường biên dịch:

Nếu trước đây bạn chưa từng compiled phần mềm nào trên máy tính (Linux/Ubuntu) của bạn thì chắc chắn bạn sẽ cần tải gói thư viện và tool cho việc compile chương trình:

Gói libssl-dev  là cài thêm, do Nodejs khi build cần sử dụng thư viện này.

Tải source code của Nodejs:

Nodejs là một dự án nguồn mở, code được phân phối qua Github tại https://github.com/joyent/node

Sau khi truy cập vào link github trên, nhìn ở cuối sidebar cột phải sẽ có link để download file zip hoặc clone code về qua git. Mình hay sử dụng git nên sẽ chạy các lệnh sau:

Chọn phiên bản cần sử dụng

Lệnh git clone sẽ tải source mới nhất về, do đó sẽ có những chức năng không được ổn định, ta cần phải checkout source tới những phiên bản (tag) đã được kiểm thử đầy đủ và release, có thể chạy ổn định và dùng làm cho production server được. Sau đó thực hiện chuyển code về phiên bản đó. Để xem list tag và đổi phiên bản, chạy lệnh sau:

Thật ra lệnh xem list tag ở trên sẽ liệt kê theo một thứ tự rất khó đọc. Tốt nhất là vào trang github, ngay ở trên khung list source files là 4 nút commitsbranchesreleasescontributors; ta bấm vào release để xem danh sách các phiên bản ổn định. Phiên bản ổn định mới nhất của Nodejs mình tìm thấy là v0.12.4.

Thực hiện biên dịch chương trình

Bây giờ đã có source code, ta thực hiện config trước khi build:

Mình chỉ đơn giản cấu hình thư mục cài đặt cho Nodej, chỉ định loại cpu là x64 (arm, ia32, x64), chỉ định hệ điều hành là linux (win,  mac, solaris, freebsd, openbsd, linux, android), còn lại cầu hình mặc định. Bạn có thể chỉ định thư mục cài đặt tới bất kì đâu, miễn tài khoản username của bạn có quyền đọc/ghi lên thư mục đó.

Nếu bạn muốn thêm nhiều tùy biến khác, thì tìm hiểu các tham số của configure để tự cấu hình cho mình một bản Nodejs vừa ý:

Sau khi không gặp thông báo lỗi gì, ta đã có thể bắt đầu biên dịch. Nếu gặp lỗi thường đa số là thiếu packages cần thiết, dùng apt-get để cài gói bị báo thiếu đó. Sau đó chạy lại configure và bắt đầu lệnh biên dịch như sau:

Thời gian biên dịch có thể khá lâu, tip cho tăng tốc biên dịch, đó là tận dụng toàn bộ CPU vào việc biên dịch.

Số 8 ở trên là số CPU của bạn, nếu chip 4 lõi thì thay bằng 4. Như vậy sẽ build nhanh hơn rất nhiều, đỡ phải đợi lâu.

Kiểm tra sản phẩm sau khi build:

Nếu kết quả hiển thị là v0.12.4 là chúng ta đã cài đặt thành công Nodejs lên Ubuntu 14.04. Các phiên bản khác của Ubuntu như 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 15.04 đều thực hiện tương tự.

Trở thành siêu nhân

Vâng, thực hiện tới bước này thì bạn đã là siêu nhân rồi đấy! Tuy nhiên, để gọi và chạy nodejs từ bất cứ thư mục nào, cần thêm vào biến môi trường đường dẫn tới thư mục cài đặt Nodejs, mở file ~/.bashrc bằng gedit, hay vim, vi tùy bạn:

Done!

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.