0

Cách kiểm tra tốc độ Internet trên server Linux hay VPS CentOS/Ubuntu

Khi bạn thuê một server, nhà cung cấp luôn có một bảng giá lấp lánh. Mình xin hướng dẫn cách đơn giản để chạy test kiểm tra tốc độ Internet trên server Linux nói chung và CentOS/Ubuntu nói riêng. Để bạn có thể kiểm tra được tốc độ mạng (speedtest) có đúng như cam kết của dịch vụ. 

Đây là cách chạy speedtest sử dụng các server của speedtest.net nên về kêt quả đo đạc sẽ tương đương với việc bạn dùng trang web speedtest.net để đo.

Tốc độ mạng thể hiện bằng đơn vị Mbit/s (Mbps)

Sử dụng script speedtest.py (no root required)

Yêu cầu phải có python trên máy. Tuy nhiên trên Linux thì hầu như có cài sẵn python rồi nên các bạn không cần phải lo.

Chạy các lệnh sau:

Sau khi wget download về, dòng lệnh cuối sẽ chạy và xuất ra kết quả tương tự như sau:

Sử dụng speedtest-cli (must be root)

Đây cũng là một phiên bản đã được đóng gói của script bên trên. Hiện tại mới chỉ có mặt trên Ubuntu 16.04 về sau:

Chạy lệnh sau:

Kết quả hiển thị tương tự ở trên.

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.