1

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 6

Về Nginx

nginx là một phần mềm có chức năng web server hiệu năng cao. Đây là một web server linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với Apache.

nginx install

Set Up

Các bước thực hiện trong bài yêu cầu bạn cần có quyền root để thực hiện. Bạn có thể sử dụng user root hoặc yêu cầu quản trị viên cấp quyền cho tài khoản của bạn.

Bước 1 — Cài đặt EPEL

EPEL là từ viết tắt của Extra Packages for Enterprise Linux – Gói bổ sung cho bản Linux doanh nghiệp. Do chương trình quản lý gói yum, mặc định không có nginx phiên bản mới nhất trên kho phần mềm, do đó cài đặt EPEL sẽ đảm bảo nginx trên CentOS của bạn được cập nhật.

Để cài đặt EPEL, mở terminal vào gõ:

Bước 2 — Cài đặt nginx

Để cài đặt nginx, gõ vào terminal:

Sau khi trả lời y (yes) trên dòng nhắc hỏi đồng ý import EPEL gpg-key, nginx sẽ hoàn thành cài đặt lên máy của bạn (server, vps – virtual private server, dev pc,..)

Bước 3 — Khởi động nginx

nginx không tự mình khởi động, để nginx chạy, gõ:

Bạn có thể kiểm tra chắc chắn xem nginx đã cài đặt và chạy trên vps của mình bằng cách dùng browser truy cập trực tiếp vào địa chỉ IP của vps.

Bạn có thể chạy lệnh bên dưới để lấy đỉa chỉ IP của server

Trên trang web vừa mở, bạn sẽ thấy dòng chữ “Welcome to nginx”.

Chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công nginx.

Một số lệnh quản lý nginx

Để dừng server, bạn có thể gõ:

Để khởi động lại, gõ :

Để dừng và khởi động lại nginx thì gõ lệnh:

Chúng ta có thể cấu hình để nginx tự khởi động khi máy tính, vps khởi động lại (reboot), gõ lệnh:

Nếu đã có cấu hình mặc định khởi động nginx khi reboot máy thì có thể bạn sẽ gặp thông báo sau:

Điều này chỉ mang tính thông báo, mọi thứ đều ổn. Từ giờ nginx server sẽ tự khởi động khi vps bị reboot.

(Tham khảo http://do.co/1KSA2VV)

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.