4

Làm quen với Javascript

 

Như ở bài trước Javascript là tương lai của lập trình? chúng ta đã nói Javascript đang được sử dụng rộng rãi, và chúng mang tính tương tác cao vào trang web của bạn. Nếu ví HTML là bộ xương của một con người, thì CSS sẽ là da thịt, là vẻ bề ngoài, diện mạo, vậy còn Javascript chúng sẽ là gì? Sau tất cả các bài viết về Javascript bạn sẽ biết chúng là gì.

Trong bài viết này mình sẽ đề cập đến những cú pháp đơn giản làm quen với Javascript.

Nhúng vào Website

Bạn ngồi luyên thuyên hí hoáy viết một đoạn code Hello World một cách đơn giản, không cao siêu, nhưng bây giờ thì bạn làm sao nó chạy bên trong trang web, ức chế.

Có nhiều cách để bạn nhúng chúng vào một trang web, bạn có thể nhúng trực tiếp vào 1 trang HTML (Embedding) hoặc viết tách nó ra thành một file với đuôi *.js rồi nhúng vào (Including). Hãy xem đoạn code sau.

Thông thường đoạn Javascript code sẽ được bắt đầu và kết thúc với cặp thẻ <script type="text/javascript" language="javascript"> </script>. Đôi lúc chúng được đặt giữa thẻ <head></head>nhưng đôi khi cũng có thể nằm trong thẻ <body></body>. Bạn có thể sử dụng thuộc tính SRC để có thể tích hợp một tập tin khác chứa Javascript:

Tập tin đó chỉ đơn giản chứa mã Javascript và được lưu với đuôi *.js.

write và writeln

Để in một chuỗi ra màn hình với Javascript, bạn phải dùng write() hoặc writeln() . Ví dụ:

Lưu ý: với write() sẽ in ra chuỗi, nhưng với writeln() sẽ in ra chuỗi với ký tự xuống dòng.

Đối tượng document

Đối tượng document là một đối tượng rất quan trọng trong Javascript. Những ví dụ dưới đây sẽ chỉ ra một cách cụ thể.

Trong đoạn code trên chúng ta có thể thấy rõ document là một đối tượng có sẵn trong Javascript và write() là một hàm trong đó. Thêm một vài ví dụ nữa:

lastModified

Tất cả những gì bạn làm bên trên đó là sử dụng sử dụng thuộc tính lastModified có sẵn trong document. Với dấu + để cộng 2 chuỗi.

bgColor và fgColor

Thử vọc với bgColorfgColor

alert, confirm, prompt

Có 3 loại Message Box mà chúng ta cần phải quan tâm tới đó là alert() confirm() prompt() :

alert

Bạn có thể đặt bất kỳ thứ gì trong alert

confirm

Bạn có nhận ra sự khác biệt giữa alert và confirm? alert hiện ô thông báo chỉ với nút OK, trong khi confirm sẽ hiện thông báo với 2 nút chọn OK và Cancel, với OK sẽ trả về true và Cancel sẽ trả về false.

prompt

Với prompt nó cho phép người dùng nhập giá trị bạn cần.

Biến

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Một ví dụ đơn giản mà bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trước tiên, var choice = là cách để khai báo biến trong Javascript. Bạn có thể khai báo biến với lệnh var . Biến choice sẽ lấy dữ liệu trả về của lệnh window.confirm() là true hay false. Với false trình duyệt sẽ hiện thông báo window.alert("FA!") ngược lại window.alert("Hãy làm đi!")

Lưu ý:

  • Biến trong Javascript sẽ bắt đầu với một chữ cái thông thường
  • Có thể bắt đầu với $ hoặc _ nhưng thường không ai dùng như vậy
  • Phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • Có thể khai báo nhiều biến cùng một lúc trong 1 dòng lệnh: var lastname="Tuấn", age=22, job="Web designer";

Các câu lệnh cơ bản

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh cơ bản, và Javascript cũng vậy:

If… else – Câu lệnh điều kiện

Và hơn nữa

Switch – Câu lệnh rẽ nhánh

Vòng lặp với For

Xem một vài ví dụ cụ thể với For:

Cụ thể với Statement 1

Statement 2

Statement 3

Mở rộng hơn với cú pháp For/in

Vòng lặp While / Do… While

While

Do… While

Break / Continue / Label

Ở lần trước, bạn sẽ thấy break; xuất hiện và dùng để thoát khỏi switch đúng không, lần này cũng tương tự khi bạn đặt break trong vòng lặp thì toàn bộ code phía sau nó sẽ không được thực hiện và nó nhảy ra khỏi vòng lặp.

Ngược lại với continue, tuy toàn bộ code theo sau continue sẽ không được thực hiện nhưng nó sẽ không thoát mà sẽ nhảy sang phiên kế tiếp trong vòng lặp.

Với continue hay break không đi kèm với Label thì nó chỉ hoạt động trong các vòng lặp. Nhưng khi đi kèm với một label nó sẽ dùng để nhảy tới bất khì khối lệnh nào bên bao nó…

Bài đã dài, tới đây thôi, mất công làm các bạn ngán. Nhiêu đây cũng chưa là gì đối với Javascript, đừng quên tự mình tìm ra câu hỏi ở trên nhá, nhắc lại cho các bạn nhớ Javascript sẽ là cái quái gì trong cơ thể chúng ta. Mỗi người phải tìm ra câu trả lời, câu trả lời sẽ khác nhau tùy theo nhận thức của mỗi người về vẻ đẹp của Javascript. Nhưng phải nói chúng rất đẹp và biết suy nghĩ đấy, đừng đùa.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài làm quen với javascript, nếu thấy hữu ích và thích thì like nhé. Hẹn gặp các bạn trong kỳ sau.

Nguyễn Quốc Tuấn

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn

I don't know who I am!?

4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.