1

Laravel 4: Giới thiệu về Laravel, cài đặt Laravel

Trong bài này mình xin được giới thiệu về laravel framework, về các chức năng thành phần cấu trúc của chương trình laravel.
Trong video mình nói thiếu nhấn giữ Shift + chuột phải vào thư mục laravel-master nha.

Thanh Tung Phan

Phan Thanh Tùng - WebFaver trân trọng cảm ơn bộ video hướng dẫn học Laravel 4 vô cùng thú vị và hữu ích của bạn. Đây là 1 tài khoản để ghi nhận quyền tác giả của nội dung, không phải tài khoản chính thức từ Phan Thanh Tùng.

One Comment

  1. phiên dịch lại 1 chút là từ engine bạn Trung phát âm là “ì-nai” đấy nhé 😀

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.