0

Laravel tutorial 1: Basic Routing – Hướng dẫn học laravel

Trong bài này chúng sẽ tìm hiểu về routing, bộ điều khiển định tuyến .
Mời các bạn xem video

Email:tungptkh@gmail.com
Slide: https://www.mediafire.com/?qzq5gwf87z8eefi

Thanh Tung Phan

Phan Thanh Tùng - WebFaver trân trọng cảm ơn bộ video hướng dẫn học Laravel 4 vô cùng thú vị và hữu ích của bạn. Đây là 1 tài khoản để ghi nhận quyền tác giả của nội dung, không phải tài khoản chính thức từ Phan Thanh Tùng.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.