0

Laravel tutorial 2: View & Controller – Hướng dẫn học laravel

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng View và Controller trong Laravel.
Slide: https://www.mediafire.com/?qzq5gwf87z…

Thanh Tung Phan

Phan Thanh Tùng - WebFaver trân trọng cảm ơn bộ video hướng dẫn học Laravel 4 vô cùng thú vị và hữu ích của bạn. Đây là 1 tài khoản để ghi nhận quyền tác giả của nội dung, không phải tài khoản chính thức từ Phan Thanh Tùng.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.