0

Laravel tutorial 6: Eloquent ORM & Relationships – Học laravel tiếng việt

Eloquent orm là gì ?
+ Là phương thức chuyển đổi từ hệ cơ sở dữ liệu sang mô hình đối tượng
+ Hoạt động linh hoạt dễ sử dụng

Relationships?
Mối quan hệ giữa các bản với nhau
Các mối quan hệ
One to one: quan hệ một một
One to many: quan hệ một nhiều
Many To Many: quan hệ nhiều nhiều

Thanh Tung Phan

Phan Thanh Tùng - WebFaver trân trọng cảm ơn bộ video hướng dẫn học Laravel 4 vô cùng thú vị và hữu ích của bạn. Đây là 1 tài khoản để ghi nhận quyền tác giả của nội dung, không phải tài khoản chính thức từ Phan Thanh Tùng.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.