1

Laravel tutorial 7: Create Register & Login Page – Tạo trang đăng ký và đăng nhập

Trong video này chúng ta sẽ tạo trang đăng ký và đăng nhập với laravel.
Đây là một video bổ ích tổng hợp các kiến thức cơ bản của laravel, các bạn không nên bỏ qua 😀
Các kiến thức tổng hợp:
+Routes(get,post,filter)
+Blade Teamplate
+Eloquent ORM
+AJAX

Thư viện sử dụng
+Jquery Validate
+Bootstrap CSS3

Source code on github: https://github.com/thanhtungdp/larave…
Các bạn download về chép đề vào thư mục laravel mới

Email:tungptkh@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/phanthanh.tu…
Slide: https://www.mediafire.com/?qzq5gwf87z…

Thanh Tung Phan

Phan Thanh Tùng - WebFaver trân trọng cảm ơn bộ video hướng dẫn học Laravel 4 vô cùng thú vị và hữu ích của bạn. Đây là 1 tài khoản để ghi nhận quyền tác giả của nội dung, không phải tài khoản chính thức từ Phan Thanh Tùng.

One Comment

  1. Cảm ơn bạn, cần nhiều hơn những bài viết cụ thể như bài này, sẽ có cái nhìn tổng quan xuyên suốt, dễ hiểu hơn nhiều.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.