0

#1 Laravel 5: Cài đặt Laravel 5.1

Để làm việc với Laravel 5, việc cần làm đầu tiên là chuẩn bị bộ mã nguồn đầy đủ, cấu hình websever để chạy với Laravel project. Tất cả những công việc này gọi là cài đặt Laravel. Mỗi project sẽ là một bản clone giống nhau của Laravel, và từ khung sườn được cung cấp đó, chúng ta mới bắt đầu phát triển dự án của mình trên đó. Nào! Chúng ta cùng xem qua khởi tạo một dự án với Laravel 5 thì làm như thế nào?

Yêu cầu hệ thống

Laravel framework có một vài yêu cầu đối với hệ thống chạy website. Dĩ nhiên, tất cả các yêu cầu này đều tương thích với máy ảo Laravel Homestead, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là môi trường để phát triển thôi, với môi trường sản phẩm thật cần:

  • PHP >= 5.5.9
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension

Cài đặt Laravel

Các gói hỗ trợ và thành phần phụ thuộc của Laravel được quản lý bởi Composer. Do đó, trước khi sử dụng Laravel, bạn hãy đảm bảo đã cài đặt Composer trên máy của mình.

Laravel có một vài cách để cài đặt khác nhau:

1. Cài đặt bằng Laravel Installer

Trước tiên, tải về Laravel Installer bằng Composer:

Đảm bảo rằng đường dẫn thư mục ~/.composer/vendor/bin đã được đặt trong biến môi trường PATH của bạn. Cả trên hệ thống Linux và Windows đều dùng biến môi trường là PATH.

Một khi đã cài đặt, dòng lệnh đơn giản laravel new  sẽ tạo ra một bản cài đặt Laravel hoàn toàn mới và sạch tại thư mục bạn chỉ định.Ví dụ, laravel new blog  sẽ tạo một thư mục tên là blog, chứa một bản Laravel “sạch sẽ như mới” với đầy đủ các gói phụ thuộc. Phương pháp này nhanh hơn cách sử dụng Composer trực tiếp; do trước đó khi cài đặt Laravel Installer, Composer đã tải về Laravel đầy đủ tước đó rồi, khi chạy lệnh laravel new  thì nó chỉ copy từ source đó ra thôi.

2 . Cài đặt thông qua Composer

Bạn cũng có thể cài Laravel bằng cách sử dụng Composer với tool create-project  trên dòng lệnh:

3. Cài đặt bằng cách tải về từ source Github:

Laravel 5 lưu trữ source tại Github, do đó, bạn có thể tải về các bản release trên Github, và giải nén file ra, sau đó cập nhật các gói phụ thuộc bằng Composer:

Cách này cũng tốn thời gian không kém cách 2, nhưng bù lại bạn không cần phải nhớ dòng lệnh quá dài như cách 2.

Ngoài cách tải về file zip, bạn cũng có thể dùng git clone mã nguồn Laravel về rồi chạy compser install tương tự như trên.

Chạy thử Laravel lần đầu tiên

Laravel có đính kèm sẵn một “giả lập webserver”. Để nhanh chóng thấy được Laravel hoạt động, chúng ta không cần cấu hình Apache hay Nginx để làm điều đó mà dùng trực tiếp luôn giả lập này.

Ta cần cấu hình một chút cho Laravel để có thể chạy được ở lần đầu tiên:

Sau khi chạy hai dòng lệnh trên, file cấu hình .env sẽ được tạo ra (copy từ file .env.example), lệnh thứ 2 tạo ra một random key 32 ký tự và set vào trong file .env. Sau khi đã có file .env đúng, ta có thể bắt đầu chạy giả lập:

Ở trên tôi đặt cổng 9999 để chạy thử, bạn có thể thay thế số cổng tùy thích, miễn nhỏ hơn 65k. Dòng thứ 2 là output cho thấy Server đã khởi động.

Bây giờ bạn có thể dùng trình duyệt vào trang web: http://localhost:9999/, trên màn hình sẽ hiện ra dòng chữ “Laravel” rất đẹp. Như vậy bạn đã cài đặt thành công rồi!

Bạn cũng có thể sử dụng giả lập này khi phát triển, nhưng khi triển khai sản phẩm thì không nên sử dụng nhé!

Laravel 5 first seen

Cấu hình để chạy với Web Server

Trước khi cấu hình chạy với server, bạn cần tắt giả lập ở trên đi bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+C.

Với Apache

Ta cần tạo một Apache VirtualHost cho project:

Tôi dùng vi editor, lệnh lưu và thóat là Shift + phím ":"  và gõ X nhấn Enter. Nếu bạn dùng trên Windows thì thao tác với Notepad++  rất đơn giản. Nội dung của file cần giống bên dưới:

Trong đó, với DocumentRoot  bạn cần chỉ đường dẫn đến thư mục public/ trong project chứ không phải là thư mục gốc của project, giả sử đường dẫn project của bạn là  /home/johndoe/projects/myapp .

Lưu file lại  và tiếp tục thực hiện như bên dưới:

Fix quyền user chạy Apache

Nếu bạn chạy web server bằng tài khoản johndoe, có thể sẽ cần thay đổi một chút trong phân quyền user và group để tài khoản có quyền đọc, ghi trên project của bạn:

Thay đổi dòng bên dưới để quyết định user được quyền chạy Apache:

Lưu file lại và restart Apache:

Vậy là bạn đã cấu hình xong, giờ thử truy cập vào http://localhost:9999/ để xem trang web, nếu trang hiển thị như hình Laravel ở trên là bạn đã cấu hình thành công.

Với Nginx

Giả sử bạn đã có server Nginx được cài đặt như ở đây. Ta có thể cấu hình để chạy với project Laravel như sau:

Tạo file cấu hình myapp.conf

Sau khi tạo xong, chỉnh sửa 1 chút cho file nginx.conf

Nạp lại cấu hình Nginx để chạy cấu hình mới:

Bạn có thể kiểm tra hoạt động bằng cách truy cập đường dẫn localhost:9999/ trên trình duyệt. Nếu màn hình hiện ra như ở phần chạy giả lập thì bạn đã thành công rồi nhé! Chúc mừng!

Bài kế tiếp trong series Lập Trình Web Với Laravel – Cơ Bản:
#2 Laravel 5: Cơ bản về route

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.