0

#0 Phalcon – Hướng dẫn cài đặt Phalcon

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn cài đặt Phalcon trên cả Windows, Ubuntu và Mac OS X.

Phalcon là thành phần mở rộng của C, vì vậy bạn cần tải về file nhị phân cho các nền tảng hoặc bạn có thể biên dịch từ mã nguồn.

Windows

 • Download file dll phù hợp với phiên bản PHP Tại đây
 • Copy file php_phalcon.dll vào XAMPP tại thư mục D:\xampp\php\ext
 • Mở file php.ini tại D:\xampp\php và thêm đoạn code sau vào cuối.

 • Khởi động lại webserver, mở trình duyệt và vào localhost, sau đó search từ khoá phalcon. Nếu tìm thấy phiên bản phalcon tức là bạn đã cài đặt thành công.

Ubuntu

Để cài Phalcon lên Ubuntu ta làm các bước sau:

Nếu thiếu apt-add-repository thì chạy lệnh sau:

Chúng ta cần cài vài gói trước khi bắt đầu cài đặt

 • Phiên bản PHP 5.x
 • Trình biên dịch GCC
 • Git

 • Để tạo các thành phần mở rộng C từ mã nguồn làm theo các bước sau:

 • Thêm thành phần mở rộng vào tập tin php.ini

 • Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web

Mac OS X

Chúng ta cần cài vài gói trước khi bắt đầu cài đặt:

 • PHP >= 5.4 development resources
 • XCode

 • Thêm thành phần mở rộng vào tập tin php.ini

 • Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web

lhpkhanh

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.