Realtime photo sharing

screenshot-192.168.1.17 3000 2015-08-18 19-21-57

Màn hình chính dịch vụ

 

 

wp_ss_20150818_0002

Dùng điện thoại quét QR code trên màn hình hoặc nhập mã kết nối

wp_ss_20150818_0001

Truy cập link chứa trong QR Code, để bắt đầu chia sẻ ảnh bấm vào hình máy bay giấy

 

wp_ss_20150818_0004

Chọn ảnh và gởi cho thiết bị nhận

screenshot-192.168.1.17 3000 2015-08-18 19-23-08

Ảnh hiện thị trên thiết bị nhận ngay sau đó

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.