0

Làm thế nào quét địa chỉ IP trong mạng LAN

ipaddressĐôi khi bạn cần kiểm tra nhanh có bao nhiêu thiết bị đang kết nối vào wifi của mình, coi thử có ông nào lạ lạ truy cập “trái phép” thì đổi mật khẩu wifi? Có một các đơn giản là dùng phần mềm Nmap để quét địa chỉ IP trong mạng LAN

Cài đặt Nmap

Cài đặt Nmap trên Ubuntu/Debain

Cài đặt Namp trên  Centos/RHEL

Cài đặt nmap từ file deb tải về

Sau khi download file .dev thì cài bằng lệnh

Người dùng Window thì đơn giản là download file exe về và chạy trên command line thôi.

Tìm IP đang online trên mạng LAN

Sử dụng Nmap để tìm các IP đang online trên mạng LAN/wifi

Sau khi quét, Nmap sẽ xuất ra thông tin tương tự:

Thường thông tin này sẽ là Địa chỉ IP, Địa chỉ MAC, và tên của loại card mạng.

Để lấy tìm thông tin hệ điều hành thiết bị:

Để lấy tất cả thông tin mà Nmap có thể lấy:

 

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.