0

Sử dụng Git làm repo của Composer

Trong thế giới mã nguồn mở của PHP, người ta dùng Composer để quản lý package và phiên bản. Nhưng không phải phiên bản nào của package đều tương thích với nhau, bạn sẽ cần can thiệp vào code để chỉnh sửa package đó cho phù hợp với dự án của mình. Vậy làm thế nào dùng repo Git làm nguồn download cho Composer mà không cần đẩy gói mình đã sửa lên kho của composer? May mắn thay, Composer hỗ trợ download từ các dịch vụ VCS – Version Control System. Bài viết hướng dẫn sử dụng git làm repo của Composer.

Thay đổi composer.json

Bạn cần cung cấp đường link dẫn tới git repository của bạn trong composer.json

Nếu bạn không dùng Github mà có private server chứa repo của mình:

Dùng source nhánh (branch) bất kỳ

Nếu tên nhánh có dạng giống tên phiên bản thì tên phiên bản sử dụng trong composer.json là {tên_nhánh}.x-dev, ví dụ 5.2 thì cần dùng tên 5.2.x-dev. Phần .x trong {tên_nhánh}.x-dev là đánh dấu đặc biệt để composer biết đây là tên của git branch.

Nếu tên nhánh không có dạng số phiên bản, thì dùng tên theo mẫu dev-{tên_nhánh}

 

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.