0

Cần phải ghi chép nhiều hơn nữa!

Cũng đã rất lâu kể từ ngày tạo blog mới quay lại với ý định viết bài. Sau nhiều khoản thời gian tự học và nghiên cứu nhiều kỹ thuật, công nghệ web và ứng dụng nền web, mình vẫn cảm thấy mơ hồ và trống rỗng. Nhắc tới thì biết, có thể giải quyết nhưng không thể nghĩ ra ngay được.

Càng lớn tuổi biết càng nhiều, càng hay quên. Do đó nhất thiết cần phải sắp xếp và tổ chức kiến thức một cách có hệ thống, để trước tiên bản thân có thể tham khảo khi cần; Có thể kết nối các mảng kiến thức thành khối thống nhất. Chứ như bây giờ, rời rạc quá, lỏng lẻo quá.

Từ giờ mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 đến 2 bài viết về các kỹ thuật mình tìm tòi được, và rất nhiều bài viết dạng ghi chú thủ thuật nhỏ lẻ. Các bài kỹ thuật sẽ sắp xếp theo các chủ đề lớn:

 • PHP server-side
 • User Interface
 • Linux & build stack…

Hiện tại cũng đang đề ra các mục tiêu cần học:

 • Laravel 4
 • Yii2
 • Symfony 2/3
 • Phalcon 2
 • AngularJS
 • Nodejs
 • expressjs
 • socket.io
 • CreateJS
 • Javascript prototype programming

Hy vọng sẽ làm được từ từ và tổng kết lại. Trước mắt khóa lại mấy bài viết trên yii1 đang dang dở đã, sorry 😀

Hoàng Tựa

Yêu thích lập trình web và tạo ra những thứ đẹp đẽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.